Wecome to Trung Lân Auto Services !
Hotline: 0941 227 889 trunglancoltd@gmail.com

Đặt lịch hẹn

Giảm ngay 15% phí dich vụ dành cho khách hàng đặt lịch hẹn online.

Các cuộc hẹn được phục vụ trước và các khách hàng đến sẽ được phục vụ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Các cuộc hẹn phải được đặt trước ít nhất 12-24 giờ. Gọi cho chúng tôi theo số HOTLINE để biết thêm thông tin.

  • GIỜ MỞ CỬA
  • Các ngày trong tuần 8h00 - 18h00.
  • CHỦ NHẬT 7h00 - 20h00.

Chúng tôi sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn văn bản / email để xác nhận cuộc hẹn này.

Requested Date: Time Valid: